Privacy Spelregels

Bewoners Adviesteam De Entree

Het Bewoners Adviesteam De Entree, hierna genoemd BADE, verwerkt persoonsgegevens van leden en belangstellenden. In deze spelregels wordt uitgelegd volgens welke regels we dit doen. Daarbij is de Algemene Verordening gegevensverwerking (AVG) de bindende leidraad.

 1. Bij het aanmaken van een account op de website van BADE gaat u akkoord met deze privacy-afspraken.
 2. De afspraken worden vastgesteld en gewijzigd in de algemene ledenvergadering van BADE, tenzij er een dringende reden is hiervan af te wijken. In dit geval wordt de afwijking achteraf aan de leden voorgelegd.
 3. BADE gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  1. Communicatie met leden en geregistreerde belangstellenden.
  2. Het voeren van de vereiste ledenadministratie
  3. Het kunnen innen van contributies en andere verschuldigde bedragen
 4. De persoonsgegevens komen uit de volgende bronnen:
  1. De gegevens zijn door u zelf verstrekt bij uw aanmelding of via enquêtes.
 1. De gegevens worden deels via  externe partijen verwerkt. Met deze partijen worden verwerkingsovereenkomst afgesloten, voor zover dat voor een kleine vereniging uitvoerbaar is.
 2. Niet geanonimiseerde gegevens worden uitsluitend na toestemming vooraf met derde partijen gedeeld.
 3. De website van BADE gebruikt uitsluitend functionele cookies.
 4. U hebt recht op inzage van verstrekte gegevens. Om inzage te krijgen, kunt u via het contactformulier een verzoek indienen met vermelding van naam en adres. Op deze verzoeken wordt zo mogelijk binnen 2 weken gereageerd.
 5. U hebt recht op correctie van gegevens, indien deze onjuist zijn. Deels kunt u gegevens zelf aanpassen op uw profielpagina. Als dat niet mogelijk is, vult u het contactformulier in met vermelding van naam en adres. Op deze verzoeken wordt zo mogelijk binnen 2 weken gereageerd.
 6. U kunt verzoeken om specifieke informatie te verwijderen.
 7. U kunt uw lidmaatschap of belangstellingsregistratie beëindigen conform de voorwaarden in het huishoudelijk reglement. In dat geval worden alle persoonsgegevens verwijderd, zodra deze niet meer nodig zijn om het einde van uw lidmaatschap af te handelen en met in acht nemen van de wettelijke bewaartermijnen (maximaal 7 jaar en 6 maanden).