Participatie (voorheen samenspraak) is bedoeld om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te laten meedenken en meedoen bij beleid en projecten van de gemeente. Participatie gaat ook over hoe de gemeente mee kan werken aan initiatieven vanuit de stad.

De aanpak van de ZoetermeerseĀ participatie is vastgelegd in een Samenspraakverordening en een Kadernota Samenspraak.

Doemee.zoetermeer.nl is het participatieplatform van de gemeente. Op deze website vindt u de lopende participatieprojecten, verslagen van participatiebijeenkomsten en meer informatie over participatie van de gemeente Zoetermeer en hoe u zelf een initiatief kunt indienen.

Doe mee Zoetermeer