MLZ Luchtkwaliteit

De Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer is ontstaan na de informatieavond op 20 januari 2021  die over het thema de invloed van de lucht kwaliteit op onze gezondheid gehouden werd.

Hieraan voorafgaande zijn er een aantal Supporters Lucht Kwaliteit sessies gehouden georganiseerd door  Raadsleden van de gemeente Zoetermeer.

Uit een van de laatst gehouden sessies is naar voren gekomen dat het noodzakelijk is dat de lucht kwaliteit in Zoetermeer gemeten gaat worden.

De Gemeente Zoetermeer heeft tot op heden geen plannen om de zogenaamde snuffel apparatuur verspreid over heel Zoetermeer te plaatsen.

De MZL-groep ontwikkeld nu plannen om een particulier bewoners meetnetwerk te realiseren.

Daarom hebben een aantal deelnemers van de Support Lucht Kwaliteit sessies de “ Meetgroep Luchtkwaliteit Zoetermeer” (MLZ) opgericht.

Tevens zijn een aantal geïnteresseerden als ook een aantal adviseurs tot MLZ toegetreden.

Doelstellingen

De doelstellingen zijn:

 • Zoveel mogelijk betrokkenen en deskundigheid mobiliseren, bij MLZ betrekken en laten meedenken & meewerken
 • Op alle mogelijke manieren adviseren, voorstellen, becommentariëren, wettelijk handelen richting gemeenteraad, college van B&W om een optimaal gunstige lucht kwaliteit in Zoetermeer te bereiken
 • Ervoor te zorgen, dat de lucht kwaliteit op niet boven de hiervoor vastgestelde normen overschrijden, zodat Zoetermeer in alle opzichten een geslaagd woongebied wordt.

Informatieverstrekking

De informatieverspreiding is als volgt geregeld:

 • Wij informeren bewoners van Zoetermeer die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten over alle acties die wij ondernemen. Tot nu toe gebeurt dit door die informatie via artikelen in de Media te publiceren.
 • Uitwisseling van informatie geschiedt ook tussen andere geïnteresseerden en verenigingen.

Ondersteuning

MLZ kan rekenen op de volgende ondersteuning:

 • Van diverse adviseurs die ervaring hebben met het samenwerken met gemeentelijke instanties.
 • Door adviezen gegeven door een aantal gemeenteraadsleden.
 • Door expertise van MLZ leden die goed op de hoogte zijn hoe een gemeentebestuur functioneert.

Interessegebied van MLZ

Het interessegebied van MLZ omvat naast de lucht kwaliteit ook onderwerpen die er raakvlakken mee hebben en er van invloed op zijn:

 • Entree Zoetermeer project, inclusief deelaspecten
 • Alle aspecten van de Milieu Effect Rapportage
 • Samenspraaknota
 • Omgevingswet
 • Groen en klimaat

 

Exposoom Panelstudie (Universiteit Utrecht)

Presentaties

Typen Weerhuisjes

Onderzoek Weerhuisjes

Actueel Nieuws

 

Academische Werkplaats Gezonde Leefomgeving

 • GGD Rekentool Luchtkwaliteit en Gezondheid (Klik Hier)

Schone Lucht Akkoord (Klik Hier)

Kassa reportage Fijnstof

 

Giftige Lucht (Klik Hier)

NPO 2 , Focus tv-programma

Jaarlijks sterven er duizenden mensen in Nederland aan de giftige lucht die ze inademen. Luchtvervuiling is een sluipmoordenaar, je ziet ‘m niet, maar hij is overal in Nederland aanwezig.
De wetenschap probeert de moordenaar op te sporen en achter de tralies te krijgen. Hoe krijgen we onze lucht schoon ?

 

TNO rapport

 

Raadsmemo Luchtkwaliteit 12 april 2023

Inspreken Gemeente Raad

  Peter Vergers 19 april 2022

 

Organisatie

MLZ Deelnemers Metingen

Deelnemers Metingen:
De MLZ kan alleen metingen doen dankzij een groot aantal deelnemers die hun tuin of balkon ter beschikking stellen om een meetkastje op te hangen. De resultaten van de metingen kunnen bekeken worden op de website samenmeten.rivm.nl of, sinds kort, op een website van de Provincie Zuid Holland PZH dashboard.

 • Meet Kandidaten

Meet Methodes

De nieuwe advieswaarde concentratie NO2 en Fijnstof PM10 en PM2,5

Vergelijking Meet resultaten

Weerhuisje WH FS-01

Weerhuisje WH FS-02

Mobiel Weerhuisje WH FS-02

RIVM Samen Meten Nieuws Brieven

MLZ Nieuws brieven

Pers berichten

                                                                                                             Gast Voordrachten

 

++++++++++++RIVM++++++++++++

RIVM Nieuws brieven

 

SLA (Schone Lucht Akkoord) participatiesessie 24 november 2021 

Presentaties Samen Meten op Youtube

Voordrachten participatiesessie

 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Het college/ Wethouder Groeneveld:

 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Actuele informatie over de luchtkwaliteit: