ENTREE

Gemeente Zoetermeer

Parkeernorm:

Ruimtelijke onderbouwing:

Entree Mobiliteit

Geluidsnormen

Zienswijzen:

Entree Startdocument  3 maart 2020

Een aantal leden hebben hun zienswijze aan de Gemeente kenbaar gemaakt. Deze zijn:

 

Zienswijzen documenten 17 maart 2022

Een aantal Waterbuurt bewoners hebben hun zienswijze aan de Gemeente kenbaar gemaakt. Deze zijn:
Een Landenbuurt bewoner heeft ook een zienswijze ingediend.

 

Bezwaar kap vergunning langs de Afrikaweg

 

Pers bericht Zoetermeers Dagblad

Bekendmaking wet milieubeheer

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij bij besluit van 10 juni 2021, met kenmerk IENW/BSK-2021/117821 met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, de geluidproductieplafonds heeft gewijzigd op referentiepunten langs rijkswegen die zijn opgenomen in Lees meer

De elektrische auto is sterk Milieu belastend 27 november 2022

Gemeente Entree Zoetermeer publicaties

Raadsmemo-participatie-en-communicatie-entree-2022

Entree Zoetermeer Masterplan

  • Link naar agenda raad besluitvorming Masterplan Entree: iBabs Online

Entree Zoetermeer waardecreatie middag

Entree Zoetermeer project totaal Agenda

Entree, zet de radio maar aan

Entree Nieuwsbrieven Gemeente Zoetermeer

Openbare Ruimte Entree Zoetermeer

Verkeers intensiteit Bredewater

Stations gebied Entree Zoetermeer

Team V Architectuur

Notitie Rover Reizigersvereniging, Afdeling Zoetermeer

Europese Openbare Aanbesteding 0637701995

Klankbord sessies Busplatform

Op donderdag 23 december 2021 is de vierde klankbordsessie gehouden nog steeds via video verbindingen.

Op donderdag 18 november 2021 is de derde klankbordsessie gehouden jammer genoeg weer via video verbindingen.

Op maandag 25 oktober 2021 is de gunningscommissie en de klankbordgroep bij elkaar geweest in het, Crown Business Center, Boerhaavelaan 40, 2713 HZ Zoetermeer met als opdracht de presentaties van 5 Architecten bureaus te beoordelen en via een selectie procedure aan te bevelen welk Architectenbureau de opdracht toegewezen wordt om een definitief ontwerp uit te werken.

Op woensdag 1 september 2021 is de tweede klankbordsessie gehouden en ditmaal in het kantoorgebouw Boerhaavelaan 11 Zoetermeer.

Op dinsdag 27 juli 2021 is de eerste klankbordsessie gehouden nog via video verbindingen.