Actueel nieuws

Toekomst ontwikkeling Entreegebied

  • AGENDERINGSVERZOEK Toekomst ontwikkeling Entreegebied 3 juli 2023: Klik hier
  • Pim Meerman maakt gebruik van het spreekrecht op 3 juli 2023: Klik hier
  • Debat Agenderingsverzoek Toekomst ontwikkeling Entreegebied 2023-07-03: Klik hier
  • Visie van de PvdA over de huidige status van ‘Entree’ Zoetermeer 4 juli 2023: Klik hier

Planologische procedure Entree Midden

  • Brief aan de gemeenteraad Zoetermeer 22 juni 2023: Klik hier
  • Brief aan Zienswijze indieners 30 juni 2023: Klik hier
  • Brief aan  Leden Klankbordgroep Entree 3 juli 2023: Klik hier
  • Brief aan bewonersvertegenwoordigers 3 juli 2023: Klik hier

Haagse Hogeschool

Integrale Veiligheid Opdracht (IVO)

De opdracht heeft als doel hoe actief burgerschap kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken waarbij de veiligheid in een wijk of buurt in het geding is.

Een groep Haagse Hogeschool Studenten hebben in Zoetermeer diverse interviews gehouden die geresulteerd hebben in een video voordracht over dit onderwerp.

Een aantal studenten hebben zich gericht op de BADE groep (Bewoners Adviesteam De Entree).

De studenten hebben een plan van aanpak ontwikkeld met daarop aansluitend een draaiboek over hoe zij als integraal veiligheidskundige professionals het BADE burgerinitiatief op het gebied van veiligheid kunnen ondersteunen.

Klik “hier” voor de video opnamen.

 

 

Buurtvertegenwoordiger bijeenkomst voor Entree

Geachte BADE, Entree & MLZ geïnteresseerden,

De 3 maandelijkse Entree vergadering is verzet van vrijdag 20 augustus 10:00 uur a.s. naar woensdag 15 september van 19:30 tot 20:30 a.s.

De Entree projectleiding heeft het verzoek van velen van u gehonoreerd en verplaatst van de ochtend naar een avond sessie.

De bijeenkomst zal nog noodgedwongen, i.v.m. de Corona crisis, gehouden worden via Microsoft Teams.

Indien u wilt deelnemen aan de Entree vergadering is het voor u het eenvoudigst om u aan te melden op de BADE website www.bade-zoetermeer.nl  onder de pagina “Over ons”, “Aanmelden” en schrijft u dan in het “interesse en/of kennisgebieden” veld “Aanmelding voor de Entree sessie 15 september 2021”.

U bent dan tevens lid van de BADE groep (Bewoners Adviesteam De Entree) en BADE zal u aanmelden als deelnemer aan de vergadering bij de Entree projectleiding.

Het voordeel voor u is dat  u in het vervolg automatisch op de hoogte gehouden wordt van alle thema’s en wetenswaardigheden die op de website geplaatst worden, doordat de automatisering van de website ver doorgevoerd is voor de berichtgeving aan de leden.

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

 

 

 

ENTREE, MAAK HET MEE!

Op zaterdag 9 oktober in en rond de Boerhaavebuilding.

Nieuwsgierig naar de plannen? Neem alvast een “KIJKJE“.

U kunt zich “HIER” aanmelden dan houden wij u op de hoogte van updates.

 

 

Interview door TV West

 

Rondleiding Unie-gebouw

De BADE secretaris heeft de groep verlaten

BADE heeft uw kennis nodig!

Stations gebied Entree Zoetermeer

 

Ontwerp visie Zoetermeer 2040

Reactie op de ontwerp visie

Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp visie Zoetermeer
2040 inbrengen. Wat vind u van de plannen in de visie? Laat het ons vóór 5 augustus 2021 weten
via antwoord@zoetermeer.nl . Zet in uw bericht (zienswijze) met welke punten uit de visie u het
wel of niet eens bent en waarom. Vergeet niet uw naam en adresgegevens te vermelden.